Koleżka Betlejewskiego podający się za „żydowskiego działacza” Dawid Gurfinkiel chce pójść o krok dalej i proponuje, aby RJP zajęła się słowem… „Żyd”.