Ludzie przepychają się z policją, niektórzy są wynoszeni do radiowozów