Wszystkie kraje UE oprócz Wielkiej Brytanii opuściły UE i utworzyły EA, ponieważ to było łatwiejsze niż Brexit ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)