jednocześnie ich spółka zgłasza >400k dochodu do KRS.
Znani z hipokryzji twórcy kanału Vogule Poland wydali oświadczenie w którym żalą się na biedę i trudne warunki w jakich musieli żyć. Zapomnieli że złożyli do KRS dokładne sprawozdanie finansowe w którym widnieje 800k przychodu.