Udział wypowiedzi ze słowem „milicja” stanowił 9% wyp. o policji. Od 1 kwietnia udział takich wypowiedzi wzrósł o 500-700%.