Przekazanie 150 mln zł publicznych środków na Teatr Żydowski, którego repertuar często nawiązuje do Holocaustu, to nic innego jak właśnie realizacja zalecenia Deklaracji Terezińskiej.