Kongres USA zwrócił się z zapytaniem do US dlaczego znacznie częściej kontrolowani są mali „gracze” niż wielcy. Odpowiedź była rozbrajająco szczera: łatwiej i taniej jest prześwietlać biednych niż bogatych, a US nie dysponuje wystarczającym budżetem i kadrą, by to zmienić.