Ministerstwo Sprawiedliwości chce wprowadzić konfiskatę prewencyjną polegającą na tym, że organy ścigania już nie będą musiały wykazywać, że ten majątek służył do popełniania przestępstw lub był nabyty w sposób nielegalny. MS chce żeby obywatel udowadniał, że jego majątek pochodzi z legalnych źródeł