Twitter odmawiał usunięcia udostępnianych pornograficznych zdjęć i filmów z nastoletnią ofiarą handlu ludźmi, ponieważ po analizie stwierdzono, że „nie narusza to polityki” firmy. Sprawa zaczęła się w 2019 roku i dopiero po Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego materiał został usunięty.