Dzisiaj w Panoramie pojawił się materiał poświęcony Zygmuntowi Szendzielarzowi ps. „Łupaszko”. Przedstawia go jako bohatera narodowego, który walczył z Niemcami i kolaborantami Litewskimi. Przemilczano zupełnie sprawę zbrodni na cywilach litewskich – może po prostu uznano, że to byli ci kolaboranci