„W wyborach statystyczny wyborca Konfederacji to osoba młoda, wykształcona, pracująca w biurze lub usługach.”
Obalenie mitu neuropy o kucach po liceum na utrzymaniu rodziców 😉