Tam gdzie władze stanowe sobie nie radzą zamieszki zostaną stłumione przez wojsko