Przecież mama mówiła: wlej tylko jedną nakrętkę tego płynu.