0:00 Wstęp 0:11 Mity 2:20 Czynniki 4:46 Syndrom presuicydalny 6:30 Sygnały