Do nagrania kolejnego filmu w tym temacie skłonił mnie świeżo wykopany rów odwadniający niezwykle cenne przyrodniczo starorzecze w dolinie Sanu. Szczegóły dot. tego starorzecza i interwencji tutaj:..