Zniesienie obowiązku zakrywania twarzy oraz działalność biznesów bez żadnych ograniczeń ogłosił na Twitterze gubernator stanu, Tate Reeves.