Kolejny dziennikarz, którego represjonuje polska milicja polityczna za naruszanie spokoju kaczorka