Mecenas wyjaśnia jak sąd orzekł że jeśli policjanci bezpodstawnie zaatakują obywatela i dojdzie do naruszenia nietykalności cielesnej policjanta, wówczas nie może być mowy o jakiejkolwiek winie obywatela. Policja nie może tak działać, ponieważ wówczas była by to milicja jak podkreślił sąd.