Na wschodzie Chin żyje makaczek, który – gdyby nie pewien rolnik – mógłby skończyć źle.