Rozmowa z doktorem Jackiem Bartosiakiem – geopolitologiem, geostrategiem (Strategy & Future). Wywiad Moniki Jaruzelskiej