„Ceną była śmierć za wolności smak, choć minął czasu szmat, ty pamiętaj, brat, życie oddał dziad, 63 dni chwały, nie przeliczając strat” – śpiewa Hemp Gru o powstaniu listopadowym, styczniowym, warszawskim czy powstaniu Solidarności? Na to pytanie za pięć tysięcy złotych odpowiadała Katarzyna Kramnik.