Największym nowożytnym manewrem desantowym była powietrzno-morska operacja „Overlord”, która rozpoczęła się 6 czerwca 1944 roku: w Ardenach, w Wogezach, nad Marną czy w Normandii? Na to pytanie za 20 tysięcy złotych odpowiadał pan Adrian Pietrzak z Krakowa.