Pikowaniem nie nazwiemy manewru lotniczego, zszywania warstw tkaniny, konserwowania octem czy rozsadzania roślin? To pytanie usłyszała pani Aleksandra Blukacz z Częstochowy.