Na dachu, szczególnie tym krytym dachówką leży ksiądz na kościelnym, organista na organiście, dzwonnik na dzwonnicy czy mnich na mniszce? Takie pytanie usłyszał Adrian Pietrzak z Krakowa.