W 1817 roku warszawskie Łazienki Królewskie zostały sprzedane carowi: Iwanowi IV Groźnemu, Piotrowi I Wielkiemu, Aleksandrowi I Romanowowi czy Mikołajowi II Romanowowi? Na to pytanie w „Milionerach” odpowiadała pani Magdalena Bielawny z Warszawy.