Słynna 13. poprawka wprowadzona do Konstytucji Stanów Zjednoczonych w 1865 roku dotyczy: zniesienia niewolnictwa, prawa kobiet do głosu, wprowadzenia prohibicji czy posiadania broni? Na to pytanie za gwarantowane 40 tysięcy złotych odpowiadał pan Piotr Zaremba z Częstochowy.