„Ajuści” to: „precz mi stąd”, „czy ja wiem?”, „kto by pomyślał…” czy „ma się rozumieć!”? To pytanie warte tysiąc złotych w „Milionerach” usłyszał pan Krzysztof Koniuszek z Poznania.