Zostałem napadnięty miesiąc temu w parku w Łęcznej, grożono mi m.in. podpaleniem mojego domu. Dzisiaj przyszedł do mnie list, że odmówiono wszczęcia postępowania w tej sprawie