Sędzia TK prof. Jarosław Wyrembak znów formułuje zarzuty wobec Przyłębskiej (poprzednie w powiązanych). Zarzuca szefowej TK polityczne manipulowanie orzeczeniami ze względów politycznych: usuwanie ze składu niepewnych sędziów czy celowe opóźnianie. Miała także wynosić dokumenty z jego gabinetu.