W grudniu zmarło 53,2 tys. osób (l. wydanych aktów zgonu)
Rok temu 35,9 tys.