W tak trudnym dla wszystkich okresie walki z pandemią koronawirusa służby mundurowe, a szczególnie Polska Policja nie zdają egzaminu. Lata budowania autorytetu w kilka dni legły w gruzach a Polacy mundurowych znowu nazywają milicjantami i ZOMO-wcami.