Resort Edukacji pod przewodnictwem Ministra Czarnka przygotował nową listę czasopism naukowych. Największym wygranym jest… teologia. Najpierw udowodnimy Niepokalane Poczęcie a potem założymy baze na Marsie.