Dziesiątki tysięcy niezadowolonych klientów udostępniają „realizacje”, które do nich dotarły oraz piszą o opóźnieniach w dostawie bez jakiejkolwiek informacji.