W 1945 roku pomnik Otto von Bismarcka w nieznanych okolicznościach zniknął z krajobrazu Opola. Przez lata nikt nie wiedział, co się z nim stało. Przypadkowego odkrycia dokonano na budowie centrum przesiadkowego. W wykopie odnaleziono granitowy walec – kolumnę stanowiącą duży fragment całego monumentu.