Dyrektor muzyczny Trójki Piotr Metz złożył wypowiedzenie. Pokazał też SMS od szefa stacji Tomasza Kowalczewskiego z prośbą o zdjęcie z anteny piosenki Kazika Staszewskiego „Twój ból jest mniejszy niż mój”.