Sąd Okręgowy we Włocławku uchylił wyrok sądu pierwszej instancji, który uniewinnił Stanisława G. w sprawie śmiertelnego potrącenia 11-letniego Kacpra. W uzasadnieniu sąd podkreślił, że dowody zebrane w sprawie pozwalały na przypisanie winy kierowcy jadącemu pod wpływem alkoholu bez…