W związku z wypowiedziami ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, który podczas konferencji
prasowej w dniu 11.01.2021 r. wyraził oczekiwanie mojej dymisji z funkcji rektora Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego, oświadczam, że nie ustąpię z zajmowanego stanowiska.