Podlaskie służby konserwatorskie wszczęły procedurę wpisu do rejestru zabytków osady Dziedzinka w sercu Puszczy Białowieskiej. W mieszczącej się tu przedwojennej leśniczówce przez kilkadziesiąt lat mieszkali profesor nauk leśnych Simona Kossak i fotograf dzikiej przyrody Lech Wilczek.