Powstała w sposób naturalny i „pamięta” epokę lodowcową. Jaskinię na polu między Trzydnikiem Dużym a Kraśnikiem (woj. lubelskie) odkrył rolnik. Jej ściany zbudowane są z wapienia sprzed milionów lat.