Cyk, jaśnie oświecony Sutryk przekazuje wybitnej noblistce za darmo willę na Krzykach na działalność nowej fundacji. Żeby nie było, to najpierw ją miasto wyremontuje…