Partia produktów medycznych została wyeksportowana do Iranu z płatnością bez wykorzystania USD przeprowadzoną za pośrednictwem systemu INSTEX.