Dźwiganie ciężarów w pracy uzależnione jest jedynie od płci, ale stanowi tzw. dyskryminację pozytywną mężczyzn, dozwoloną prawem UE. Pracujący dorywczo chłopak niepotrafiący podnieść 50kg może zostać legalnie zwolniony, a gdy zarobi więcej za cięższą pracę to tworzy tzw. gender pay gap.