Metoda przyznawania mandatów w sejmie jest kuriozalna, co pokazuje wynik wyborczy PSLu i Konfederacji. 8,55% dało 30 postów, zaś 6,81% … 11 posłów. Konstytucyjna zasada proporcjonalności powinna wykluczać tak znaczne rozbieżności.