Sposób na jak najszybsze zwrócenie na siebie uwagi, gdy jesteś mieszkańcem Stanów Zjednoczonych.