Rząd zaproponował górnikom zmniejszenie czasu pracy i wynagrodzeń o 20 proc.
Górnicy zgodzili się pracować krócej o 1 dzień w tygodniu ale uważają, że należy im za to zapłacić. Górnicy chcą otrzymywać 60 proc. wynagrodzenia gdy nie pracują czyli w praktyce dostaliby podwyżkę za godzinę pracy.