Czyżby pokłosie wydarzeń z ostatnich dni na amerykańskiej giełdzie?