„Najlepiej szczepienia idą w Rzeszowie
Wykonano tam już 119 tys. szczepień na 190 tys. mieszkańców (ok 63% populacji)

Średnia dla 20 największych miast w Polsce to ok 27%
Następne są:
Katowice 39% populacji
Poznań 36%
Lublin 34%”