Po protestach 3 osoby zostały aresztowane pod zarzutem uszkodzenia mienia a w następstwie przestępstwa napaści , ale jedna z demonstrujących zanegowała znaczenie zniszczenia mienia, mówiąc że nie „myśli, iż można być agresywnym wobec okna”. „Akcja bezpośrednia wykracza poza pikiety na ulicach”