Porażka polskiej demokracji. Wybrana z Warszawy- jaki elektorat, tacy przedstawiciele. Więcej w powiązanych