Przez strach i daniu rządowi wolnej ręki mamy kolejne nowe, „wspaniałe” prawo, a naprawdę ograniczenie wolności. Tfu!.